اخبار

۱۲ مرداد ۹۸

غرفه آی مت در نمایشگاه کودک

.

غرفه آی مت (I_maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی به روش بازی و سرگرمی ویژه کودکان 3-7 سال) در بیستمین نمایشگاه کودک