اخبار

۷ دی ۹۸

جلسه بازآموزی

.

جلسه بازآموزی و هماهنگی مربیان آی مت(I-maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی به روش بازی و سرگرمی برای کودکان 3-7 سال) اصفهان جهت شروع ترم پاییز