اخبار

۹ دی ۹۸

انعقاد قرارداد با چادگان

.

جلسه توجیحی و انعقاد قرارداد نمایندگی آی مت(i-maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی از طریق بازی و سرگرمی برای کودکان 3-7 سال) داران بامدیر کانون شهید باهنر چادگان