اخبار

۲۸ دی ۹۸

پرزنت درچه

.

برگزاری پرزنت آی مت، I-maths( آموزش مفاهیم پایه ریاضی از طریق بازی و سرگرمی ویژه کودکان 3-7 سال) جهت آشنایی بیشتر والدین توسط مدیریت اجرایی استان اصفهان، دکتر احمد علی بابایی در شهر درچه