نمایشگاه کودک

نمایشگاه کودک

غرفه آی مت (I-maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی به روش بازی و سرگرمی ویژه کودکان 3-7 سال) در بیستمین نمایشگاه کودک