نشست تیم اجرایی آی مت

نشست تیم اجرایی آی مت

نشست تیم اجرایی آی مت (i_maths، آموزش مفاهیم پایه ریاضی به روش بازی و سرگرمی ویژه کودکان 3-7 سال) استان اصفهان در شروع ترم بهار 98