انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

والدین گرامی : ضمن تشکر از شما خواهشمند است نظرات ( انتقاد یا پیشنهاد ) خود را در راستای اعتلای اهداف موسسه ، از طریق تلفنهای زیر یا ایمیل( درصورت نیاز به ارتباط موسسه ) ارسال نموده تا در حداقل زمان نسبت به پاسخ از طریق بخش نظارت و ارزيابي موسسه اقدام گردد .

 
تلفن تماس:03136628544
ایمیل :isf.imaths@gmail.com